Обратите внимание на множество настроек!
0
0 Favorites
0
03:30:25 - 17.12.2017

LED color shell D-3mm, DIP (pack 50 pcs)

LED color shell D-3mm, DIP (pack 50 pcs)
LED color shell D-3mm, DIP (pack 50 pcs)
LED color shell D-3mm, DIP (pack 50 pcs)
LED color shell D-3mm, DIP (pack 50 pcs)
LED color shell D-3mm, DIP (pack 50 pcs)
LED color shell D-3mm, DIP (pack 50 pcs)
LED color shell D-3mm, DIP (pack 50 pcs)
LED color shell D-3mm, DIP (pack 50 pcs)
LED color shell D-3mm, DIP (pack 50 pcs)
Price:
$0.99
Characteristics
Basic LED, diameter 3mm.
Pack 50 pcs
Item weight7.2 g
Item modifications
Model Price
LED color shell D-3mm, DIP (pack 50 pcs) (Multicolor: Red, Green, Yellow, Blue, White (5x10)) $0.99
LED color shell D-3mm, DIP (pack 50 pcs) (Ultraviolet)
LED color shell D-3mm, DIP (pack 50 pcs) (Infrared)
LED color shell D-3mm, DIP (pack 50 pcs) (White) $0.99
LED color shell D-3mm, DIP (pack 50 pcs) (Yellow) $0.99
LED color shell D-3mm, DIP (pack 50 pcs) (Green) $0.99
LED color shell D-3mm, DIP (pack 50 pcs) (Blue) $0.99
LED color shell D-3mm, DIP (pack 50 pcs) (Red) $0.99