Обратите внимание на множество настроек!
0
0 Favorites
0
12:18:08 - 11.12.2017

Breadboard Mini (10 pcs)

Breadboard Mini (10 pcs)
Breadboard Mini (10 pcs)
Breadboard Mini (10 pcs)
Breadboard Mini (10 pcs)
Breadboard Mini (10 pcs)
Breadboard Mini (10 pcs)
Breadboard Mini (10 pcs)
Breadboard Mini (10 pcs)
Breadboard Mini (10 pcs)
Price:
$2.29
Characteristics
10 pcs = Solderess Breadboard Mini. Size 3.5x4.5cm
Item weight139.3 g
Item modifications
Model Price
Breadboard Mini (10 pcs) (Yellow)
Breadboard Mini (10 pcs) (White) $2.29
Breadboard Mini (10 pcs) (Red) $2.29
Breadboard Mini (10 pcs) (Green) $2.29
Breadboard Mini (10 pcs) (Blue) $2.29
Breadboard Mini (10 pcs) (Black, White, Red, Green, Blue (each 2pcs = 10 pcs)) $2.29
Breadboard Mini (10 pcs) (Black) $2.29